Ukončení motivačního programu!

Ke dni 31. 12. 2019 byl ukončen Motivační program Templářských sklepů Čejkovice.

Motivační program „Templářské vinobraní“ byl určen pro velkoobchodní i maloobchodní odběratele Templářských sklepů Čejkovice a Templářských sklepů Slovakia. Za odebrané kartony vín z řady Komtur Ekko získávali odběratelé body podle množství a kategorie vín. Nasbírané body lze do 31. 12. 2019 uplatnit pro výběr dárků z nabídky dárkových předmětů.

Na hranici templářského světa

2.7.2015 - 18.9.2015
Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí je k vidění jedinečná výstava Na hranici templářského světa, která přibližuje i méně známá fakta o působení tajemného řádu.

Muzejní a galerijní centrum připravilo jako svůj hlavní výstavní projekt ojedinělou výstavu, která mapuje historii a osud legendami opředeného církevního a vojenského řádu se zvláštním přihlednutím k jeho působení na našem území (Klenov, Šaumburk).

Symboly templářského řádu – II. část

Vzor

Nebeské vojsko účastnící se Kristova vítězství nad Antikristem (andělé ve zbrani přicházející očistit tento svět) ze Zjevení svatého apoštola Jana v Apokalypse (Zj 19, 13 - 14): „A byl odín rouchem pokropeným krví, a sloveť jméno jeho Slovo Boži. A rytířstvo nebeské jelo za ním na bílých koních, jsouce odíni kmentem bílým a čistým.“

Praha templářská a řehole spolubojovníků Templu

Autor: Templarius Bohemicus, Bernard z Clairvaux, Machart, 128 stran, jazyk - CZ, 2014

Ojedinělá výpravná obrazová publikace detailně mapuje působení templářského řádu na území současné Prahy. Stěžejní částí knihy je pokusem o podrobně komentovanou inventuru pražských lokalit spojovaných s osudem řádu templářů. Text je doplněn bohatým výčtem kreseb, reprodukcí, symbolů, ale především obsáhlou fotografickou dokumentací pražských lokalit, v nichž templářský řád působil.

Blatná

Dle spisu „Pamětihodné věci o městě Blatné“ z 18. století stávala na zámeckém nádvoří templářská kaple. Dále se dozvídáme o velkém nástěnném obrazu v hodovní síni, se kterým je spjata pověst o pokladu. Obraz znázorňoval templářské rytíře a mouřenína ukazujícího na blízký velký kámen.

Velehrad

Z Ilustrované kroniky Čech z poloviny 19. století se dozvídáme, že templářům náležely i pozemky při hranici Velehradu. Velehrad byl původně cisterciácký klášter, založený někdy před rokem 1205 moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem. Musíme připomenout, že cisterciáci byli templářům „nejbližšími bratry“ a je více než pravděpodobné, že část svého kláštera poskytli na určitou dobu templářům v nejedné lokalitě v ČR. To mohlo platit i v případě Velehradu.

Pohledy do historie templářského řádu – IV. část

V první čtvrtině 12. století najednou do západní Evropy přichází gotika. Žádný postupný vývoj, jako tomu bylo např. u románského slohu, gotika tu byla zčista jasna: hotová, dokonalá a všude! Zároveň s gotikou je tu ve vitrážích i barevné sklo, jež se do vitráží začíná vsazovat v 11. století v Persii (především díky dílně alchymisty Omara Chajjama). Gotika vyšla z kláštera v Citeaux, podíl cisterciáků (především vědění) a templářů (především financování) na vzniku gotiky je nepopiratelný. Např. sám svatý Bernard se stal (podle A. M.

Staré Hrady

Traduje se, že templáři měli svoje sídlo i na tvrzi Stará. Z výprav do východních zemí si dle pověsti přivezli obrovské valouny zlata, které měli otevírat bránu do časoprostoru. Ty zde nechali zakopat a kopáče zaživa zazdili, aby nedošlo k vyzrazení úkrytu. Když chtěli templáři později poklad přemístit, skončili strašlivou smrtí, prchajíce před přízraky zemřelých. A tak skončí každý, kdo by se chtěl pokladu zmocnit. Staré Hrady se jako templářské sídlo objevují i v historické literatuře, např. v Dodatku je Kronice české od Václava Hájka z Libočan.

Tovačov

Tovačov se ve spojení s templáři objevuje ve Zprávě o Veveří z 18. století. Hrad i město s územím měli v 13. a na začátku 14. století patřit templářskému řádu a po jeho zrušení přejít na zemská knížata. O správnosti tvrzení ze zprávy však někteří historici pochybují. Otázka zdejšího působení templářů tak zůstává otevřená. Jistě víme, že v roce 1321 zastavil král Jan Lucemburský městečko a hrad Tovačov, vesnice Věrovany, Oplocany, Výkleky, Hrdibořice, Kralice na Hané a Pivín Jindřichovi ml. z Lipé.

Krásné Březno

Na místě dnešního zámku stával v minulosti panský dvůr s tvrzí. Vlastnictví tvrze je připisováno právě templářům. Nacházíme také zmínku o starém farním kostele v okolí tvrze, na kterém bylo možné spatřit známky kdysi přistavěných cel či světnic. „Cely“ u farního kostela napovídají spíše formě kláštera. Tyto poznatky shrnuje nejdříve historik Jan Schaller, dále pak Josef Edmund Horký a jiní. Jednotlivé stopy vedou k templářům, nemůžeme to však s jistotou potvrdit.

Pohledy do historie templářského řádu – III. část

V roce 1120 přichází do Svaté země jako poutník ze střední Francie další mocný velmož Fulko z Anjou. Stává se mimořádným (dnes bychom řekli externím) členem templářského řádu a po návratu mu daruje pravidelný příjem (po smrti Balduina II. se stane jeruzalémským králem a Jeruzalémské království dozná za jeho vlády největšího rozmachu).

Syndikovat obsah