2. křížová výprava (2. část)

Ani další putování Vladislava a jeho vojska nejsou jasná. Nevíme ani za jakých okolností padlo Vladislavovo rozhodnutí o návratu. Jisté je, že netáhl s Ludvíkem Malou Asií, ale vrátil se přes hlavní město Byzantské říše Konstantinopol (česky Cařihrad; dnes Istanbul v Turecku) a oklikou (?) přes Rusko (Kyjevskou Rus), kde navštívil Kyjev, dále už přes Krakov do Prahy, kam dorazil v červenci 1148. Podle jedné ze spekulativních verzí následovalo české vojsko Konráda ještě po jeho spojení s Ludvíkem a došlo s nimi až do Efezu. Teprve odsud se s Vladislavem vrátilo.

Co říkají fakta? Král Konrád onemocněl, léčil se v Konstantinopoli. Uzdraven, objevuje se až na velké radě velitelů 2. křížové výpravy v Akkonu (nyní Akká v Izraeli) v červnu 1148. Vladislav byl za svého pobytu v Konstantinopoli přátelsky přijat byzantským císařem Manuelem I. a dobrovolně přijal lenní závazek pro případná dobytá území někdejší Byzantské říše. Z toho by ovšem vyplývalo, že Vladislav byl přijat císařem už cestou do Malé Asie, tedy nikoli jako člen Konrádova doprovodu. Kronikář věnuje tomuto setkání vůbec velkou pozornost a připomíná i dřívější styky Byzance s českými panovníky. Navíc tituluje Vladislava už jako krále (v době setkání s císařem byl Vladislav knížetem, Kinnam však sepsal kroniku později, to už Vladislav králem byl).

Návrat přes Kyjevskou Rus byl často našimi historiky přeceňován ve smyslu podpory slovanské sounáležitosti. Důvody byly jistě jiné, nejspíše politické, neboť např. v době, kdy se Vladislav podílel na 2. křížové výpravě, se jiné české vojsko účastnilo tažení proti Polabským Slovanům.

Zbývá však otázka nejdůležitější. Proč se vůbec Vladislav předčasně, zdálo by se, že spěšně vrátil, nespatřiv Božího hrobu? Snad proto, že se proti němu snažil za jeho nepřítomnosti Soběslav II. (syn jeho předchůdce – bratra Soběslava I.) podnítit další vzpouru. Tu také Vladislav potlačil a Soběslava nechal uvěznit na Přimdě (i Soběslav se však později českého trůnu – nikoli však královského – dočkal). A 2. křížová výprava? Ta nakonec skončila nezdarem.

Doplňkové informace

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <blokquote> <ul> <ol> <li> <br> <p>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Kontrola, zdali jste člověkem či robotem.