Ukončení motivačního programu!

Ke dni 31. 12. 2019 byl ukončen Motivační program Templářských sklepů Čejkovice.

Motivační program „Templářské vinobraní“ byl určen pro velkoobchodní i maloobchodní odběratele Templářských sklepů Čejkovice a Templářských sklepů Slovakia. Za odebrané kartony vín z řady Komtur Ekko získávali odběratelé body podle množství a kategorie vín. Nasbírané body lze do 31. 12. 2019 uplatnit pro výběr dárků z nabídky dárkových předmětů.

Plumlov

Hrad Plumlov byl vybudován pravděpodobně počátkem 2. poloviny 13. století. Předpokládá se, že to byl původně zeměpanský hrad, ale doklady k tomu ani k jeho založení nejsou. První zpráva o hradu je z roku 1320, kdy jej od opavského vévody Mikuláše II. kupuje král Jan Lucemburský. O Plumlovu jako o někdejším templářském sídle se dozvídáme ze Zprávy z Veveří napsané kolem roku 1739. Rozšířené jsou i lidové pověsti o templářích na Plumlově, kteří mohli po jistou dobu vlastnit hrad nebo majetky v podhradí.

Telč

V Telči mají pověsti o templářích velice silnou tradici. Říká se, že koncem 13. století založili vnitřní město, započali se stavbou hradeb, u Malé brány postavili hrad (tvrz), u horní brány mohutnou strážnou věž. Ta skutečně nese znaky templářských stavitelských dovedností. Templářům se dále připisuje i stavba kostelíku sv. Ducha, špitálu a malého hřbitova poblíž.

Starý Cimburk

Ve Zprávě o Veveří z roku 1739 se dozvídáme o jistém Bedřichu z Cimburka, bývalém templářském rytíři, který krátce po zrušení řádu v roce 1312 přestoupil k příbuznému řádu mečových rytířů z Livonska. Po zrušení templářského řádu byla pro bývalé rytíře jednou z možností dožít ve vybraných řádových domech. I na Moravě jistě alespoň jeden takový byl a Starý Cimburk u Trnávky se jeví jako nejpravděpodobnější.

3. křížová výprava

V roce 1187 přišla ze Svaté země strašlivá zpráva – sultán Saladin dobyl Jeruzalém. Papež Alexandr III., který se právě usmířil s císařem Fridrichem I. Barbarossou (Rudovousem), vyzval k další křížové výpravě a císař se na sněmu v Řezně r. 1188 rozhodl, že tažení sám povede. Přítomen byl i český kníže Bedřich (Fridrich) a zřejmě i moravský Přemyslovec markrabě Konrád III. Ota (pozdější český kníže Konrád II. Ota); biskup poslal na sněm pouze zástupce. Obě česká knížata se vznícena dobovým zápalem na výpravu přihlásila.

Chvalkovice

Templáři mohli ve Chvalkovicích obývat zdejší zámek (v té době jenom tvrz), což uvádějí mnozí historici, např. Karel Josef rytíř z Bienenberka, Joseph William Graf, Josef Edmund Horký a další. Poblíž zámku stojí kostel sv. Jiljí, který byl vystaven Berkem z Dubé. Je nutno připomenout, že celý rod pánů z Dubé patřil mezi přívržence templářů.

Najdek – Nový Dvůr

Najdek je malá vesnice, část obce Lodhéřov v okrese Jindřichův Hradec. Nachází se asi 2 km na sever od Lodhéřova a je jedna z mála lokalit, u kterých se v souvislosti s templáři dochoval důkaz. Z listiny z roku 1297 se dozvídáme, že Oldřich II. z Hradce věnoval se souhlasem krále Václava II.

Uhříněves

Uhříněves je jednou z významných a nesporných českých templářských center, o čemž přímo svědčí dobové listiny z roků 1292 a 1295. Podle všeho přináležely k uhříněveskému panství i okolní vsi: Kolovraty, Lipany, Přestavlky, Tehovičky, Voděrady a Zděbrady. Po zrušení templářského řádu v roce 1312 připadla Uhříněves s příslušenstvím johanitům. Templářská komenda pravděpodobně stála v lokalitě u kostela sv. Vavřince. Statek byl mnohokrát přestavován a tak dnes svědčí o pobytu templářů jen nepatrné nálezy, např. sklepní klenby pod bývalou farou.

Da Pacem Domine

Píšeme se o místech, které templářští rytíři navštívili, máme fakta o jejich historii, životním stylu. Málokdy se však zmiňuje templářská hudba. Mnoho současných kapel a hudebníků se inspirovalo templáři, ale tito rytíři měli i vlastní písně.

Vodochody

Vodochody (dnes Straškov-Vodochody) jsou s templáři spjaty zcela nepochybně. Svědčí o tom dvě listiny z roku 1294 a 1295 nyní uložené v Archivu Pražského hradu. Šlo o prodej řádového domu pražskému biskupovi Dobešovi z Bechyně, který učinil templářský mistr Ekko, komtur v Čejkovicích a Uhříněvsi, s bratřími domu od sv. Vavřince v Praze.

Rabštejn nad Střelou

Traduje se, že hrad Rabštejn nad Střelou byl rovněž majetkem templářů. Od nich ho pravděpodobně odkoupili páni z Pluhu, kteří potom odtud přejali přídomek z Rabštejna (Pluhové z Rabštejna). Dozvídáme se to z knihy Topografie Čech z 18. století od historika Jaroslava Schallera. Zřejmě tu už ale dříve byla vesnice a s ní i dřevěný či částečně kamenný hrad.

Syndikovat obsah