Templářský poklad je ukrytý na území Česka!

Templářské sklepy Čejkovice připravily na poslední čtvrtletí tohoto roku netradiční soutěž. Soutěžící za zlaté kapsle z templářských vín získají vedle originálních dárků také indicie vedoucí až k zakopanému templářskému pokladu. Soutěž plná šifer a záhad slibuje netradiční dobrodružství pro všechny zúčastněné.

Tajemný nález pergamenu v templářských sklepích

V rámci probíhající rekonstrukce v Templářských sklepích Čejkovice byl objeven dobový pergamen. Mohlo by jít o šifrovanou zprávu, která odkazuje na konkrétní místo, kde je ukrytý bájný templářský poklad.

Tajemný poklad templářů

S poklady jsou vždy spojená tajemství, báje o jejich obsahu a umístění, stejně jako tajuplné historky lovců pokladů o jejich hledání. Jeden z nejzáhadnějších pokladů, kolem kterého se již po celá staletí traduje mnoho pověstí je poklad templářských rytířů – templářský poklad.

Samotný řád templářských rytířů je již celá staletí obklopen mýty a tajemstvím. Templáři patřili k nejmocnějším církevním řádům středověku. Byli nejenom bravurní válečníci, oddaní obránci křesťanství, ale vynikali také v bankovnictví, stavitelství a řemeslnictví. Dle pověsti je jim dokonce připisována role strážců největších tajemství naší civilizace – Svatého grálu a Archy úmluvy.

Bratr Ekko

Kde chybí dostatek přesných informací, objeví se hromady spekulací. Podobné je to i s osudy bratra Ekka, nejdříve komtura, posléze představeného celé jedné provincie, jakkoliv malé ve srovnání s rozsahem majetku templářů ve Francii či jinde, který otiskl nesmazatelnou stopu v dějinách českých zemí. Nenadále se zjevil, aby pak zase zmizel jako jezdec z neznáma.

Processus contra Templarios

Templářské sklepy Čejkovice, jejichž historie je spojena s příchodem tajemného řádu templářských rytířů do Čejkovic v první polovině 13. století, zakoupily knihu Processus contra Templarios (Proces proti templářům) za 5900 EUR pro Českou republiku. 

Templářské sklepy

Ve středověku vzniklo v evropských zemích několik rytířských řádů, jejichž posláním byl boj proti pohanům a šíření křesťanské víry. Některé jsou činné dodnes, i když jejich náplň už v průběhu staletí doznala jistých změn, jiné zanikly, a to zejména v důsledku závisti a nepřízně panovníků.

Tradice templářského vína

Rozhovor s Mgr. Lukášem Lukášem, obchodním a marketingovým ředitelem Templářských sklepů Čejkovice

Chudí rytíři chrámu Šalamounova

Někdy po roce 1118 vzniklo v Palestině rytířské bratrstvo, které se záhy změnilo na rytířský duchovní řád. Jeho hlavním úkolem byl boj s nevěřícími a ochrana poutníků ve Svaté zemi. Templáři, jak se tito rytíři nazývají, se rychle prosadili jako jedna z hlavních sil na Východě.

Templáři v Čechách a na Moravě

Templáři přišli do Čech a na Moravu až někdy ve třicátých letech 13. století, nejčastěji se udává rok 1232. Měli více jak 60-ti leté zpoždění za johanity a 30-ti leté za německými rytíři. Ti si zatím s podporou panovníků i domácí šlechty vybudovali rozsáhlé državy, každý měli kolem dvacítky komend a velké množství vsí k nim náležející. O těchto majetcích se dozvídáme především ze zachovalých písemností pojednávajících o změnách majetku, sporech, nebo panovnických privilegií. Dalším zdrojem informací jsou zmínky v kronikách a pak samozřejmě i stavby a archeologické nálezy. Po zrušení templářského řádu byl jejich majetek převeden na johanity, kteří si jej podrželi, nebo odprodali dalším osobám nebo institucím. Templáři si stačili během asi 80 let působení v našich zemích vybudovat 4 komendy – svá sídla (Uhřiněves, Jamolice, Templštejn, Čejkovice).

Proslulý příběh o rytířích Templu

Potom, co byl osvobozen Svatý hrob (Jeruzalém) z rukou nevěřících (muslimů) při 1. křížové výpravě v roce 1099, bylo nutné Palestinu udržet v rukou křesťanů. Kromě západní aristokracie vznikaly i rytířské řády. Církev vítala regulaci středověké brutality a násilí k boji proti nekřesťanům.

Syndikovat obsah