Historie templářského řádu

První křížová výprava

Roku 1095 vyhlásil papež Urban II. na koncilu v Clermontu první křížovou výpravu. Koncilu se zúčastnili i Češi, jak svědčí český erb v pravém rohu historického vyobrazení.

Templářů kat – 3 část

Opět se uplatnila i Filipova „obchodnická zdatnost“. Když musel ustoupit v požadavcích na templářský majetek a přenechat jej johanitům, prosadil, že mu johanité musejí zaplatit náklady za věznění, mučení a upalováni templářů (sice to takto neformuloval), jakož i za „nezbytné náklady za opatrování a správu“ templářského majetku do doby verdiktu. Stejně ale už do té doby co mohl, vyraboval. A tak johanité mnohde ve Francii zjistili, že převedený majetek nejen že nestačí na výše uvedené úhrady, ale ještě Filipovi dluží.

Templářů kat – 2 část

Vraťme se ale k Filipovým záměrům s templáři – nejlepšími bankéři Evropy. Kdy ho napadlo (je možné, že to napadlo spíše rádce Nogareta) ďábelské řešení, vyřešit svůj nedostatek bohatstvím templářů, těžko říci. Možná už v okamžiku, když si bral v roce 1301 od templářů vskutku královskou půjčku 500 000 livrů. V roce 1306, kdy byla půjčka splatná, už ale věděl zcela určitě, že to půjčka v žádném případě nebude a nejen to, bude to pouze nepatrná záloha!

Templářů kat – 1 část

Za smutnou likvidaci templářského řádu, jejíž způsob nemá v historii křesťanských svatých řádů obdoby, stal francouzský král Filip IV. Sličný (spíše by se hodila přezdívka Ukrutný; králem 1285 – 1314), jeho nezřízena touha po moci a hamižnost. O templářský poklad měl mimořádný zájem a zkoušel jej získat různým způsobem. Nejprve se pokoušel navázat s templáři „obchodní vztahy“, ale jeho skutečné záměry templáři rychle prohlédli. Chtěl do řadu i vstoupit, stát se velmistrem a užívat templářského bohatství pro vlastní potřeby. Nevyšlo to.

Volba velmistra

Velmistr řádu templářů měl knížecí důstojnost, psal se „kníže a velmistr z Boží milosti“. Měl rozsáhlou moc.

Regule templářského řádu

První templáři se řídili řeholi sv. Augustina s prvky řehole sv. Benedikta. Regule rytířského řádu však nemohly být stejné jako u ostatních mnichů. Musely zahrnovat i vojenská a další specifika. Kromě běžného klášterního života zahrnoval život templářů i vojenský výcvik, účast v boji, cestování aj. Plný obsah latinsky psané řehole byl důvěrný. Člen řádu se dověděl vždy jen tolik, co na své úrovni potřeboval.

Templářská architektura v českých zemích

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Z templářské architektury v našich zemích máme dnes pouze střípky, ale zato typické a vypovídající.

Hlavní sídla řádu templářů

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Hlavním posláním templářů se stala svatá válka - ochrana poutních míst ve Svaté zemi, boj proti nevěřícím. Proto se toto území stalo jejich základnou.

Přijímání nových řádových členů

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Jakým způsobem probíhalo přijímání nových členů do řad templářů? Stejně jako u ostatních vojenských řádů bylo přijímání nových templářů neveřejným obřadem. Nikdo mimo řád neznal jeho přesný průběh.

Organizační struktura templářského řádu

Úryvek z knihy Templáři v zemích českých králů – Morava

Jak byl vlastně templářský řád organizován? Jakou funkci měli například senešal, vizitátor, turkopolír, nebo převor? Templářský řád měl velice propracovanou strukturu, co svědčí o vynikajících organizačních schopnostech těchto statných bojovníků, šikovných obchodníků, pečlivých úředníků a zbožných křesťanů.

Syndikovat obsah