Historie templářského řádu

Templársky rád vo svetle nových objavov

Pergamen z Chinonu o procese s templármi

Predstavitelia Tajného vatikánskeho archívu zverejnili na tlačovej konferencii 25. októbra 2007 verejnosti dielo Procesuss contra templarios. Nákladnú knihu tvoria faximilne vydané súdne akty z procesu s rádom templárov. Medzi reprodukované originály pergamenov bola zaradená aj novoobjavená pozoruhodná listina, ktorá mení pohľad na rýchly a nepredvídaný zánik rádu.

Rytierske rády na Blízkom východe

Vznik rytierskych rádov je úzko spätý s križiackymi výpravami do Svätej zeme. Pôvodnou myšlienkou týchto rehoľných spoločenstiev bola ochrana a starostlivosť o pútnikov.

Tajemný poklad templářů

S poklady jsou vždy spojená tajemství, báje o jejich obsahu a umístění, stejně jako tajuplné historky lovců pokladů o jejich hledání. Jeden z nejzáhadnějších pokladů, kolem kterého se již po celá staletí traduje mnoho pověstí je poklad templářských rytířů – templářský poklad.

Samotný řád templářských rytířů je již celá staletí obklopen mýty a tajemstvím. Templáři patřili k nejmocnějším církevním řádům středověku. Byli nejenom bravurní válečníci, oddaní obránci křesťanství, ale vynikali také v bankovnictví, stavitelství a řemeslnictví. Dle pověsti je jim dokonce připisována role strážců největších tajemství naší civilizace – Svatého grálu a Archy úmluvy.

Processus contra Templarios

Templářské sklepy Čejkovice, jejichž historie je spojena s příchodem tajemného řádu templářských rytířů do Čejkovic v první polovině 13. století, zakoupily knihu Processus contra Templarios (Proces proti templářům) za 5900 EUR pro Českou republiku. 

Chudí rytíři chrámu Šalamounova

Někdy po roce 1118 vzniklo v Palestině rytířské bratrstvo, které se záhy změnilo na rytířský duchovní řád. Jeho hlavním úkolem byl boj s nevěřícími a ochrana poutníků ve Svaté zemi. Templáři, jak se tito rytíři nazývají, se rychle prosadili jako jedna z hlavních sil na Východě.

Proslulý příběh o rytířích Templu

Potom, co byl osvobozen Svatý hrob (Jeruzalém) z rukou nevěřících (muslimů) při 1. křížové výpravě v roce 1099, bylo nutné Palestinu udržet v rukou křesťanů. Kromě západní aristokracie vznikaly i rytířské řády. Církev vítala regulaci středověké brutality a násilí k boji proti nekřesťanům.

Odtajněná fakta z výslechu templářů

Malcolm Barber, autor vynikající historie templářského řádu, konstatoval, že obnovené výslechy z července a srpna 1308, vedené na popud Klementa V. jsou nejhůře dokumentovanou stránkou procesu ve Francii. Nedávno vydaná kniha dokumentů však vrhá na celý proces trochu jiné světlo.

Syndikovat obsah