Pověst o apoštolech na hradě Veveří

S pověstí o apoštolech přichází Hormayrův Taschenbuch z roku 1821. Podle něho se po celé Moravě vyprávělo o  dvanácti stříbrných či zlatých sochách apoštolů v životní velikosti (ty měly být součástí pokladu ukrytého templáři). O vzácné sochy měli připravit loupežní rytíři kterýsi bohatý klášter a ukrýt je na neznámém místě.

Zpráva o pokladu v podobě vzácných soch se údajně našla v kovovém pávu, kterého srazil blesk z  věže hradu Veveří za působení hraběte Sinzendorfa. Toto starodávné poselství a existence dalšího, kamenného páva, v prostorách hradu přiměla prý hraběte ke kopání. Posléze vedla i k objevu rakví s balzamovanými těly, pozůstatky templářů, ve sklepení (s. 305-307).

Autor Veverského rukopisu, jak podotýká Eichler, však o pokladu templářů nic nevěděl. Ověřené historické potvrzují, že hrad Veveří templářům nikdy nepatřil. Eichler zaznamenal jen tolik, že roku 1710 blesk srazil páva a spálil v něm písemné památky na dobu templářů. Zde je zřejmě třeba hledat zrnko pravdy. Do dutých kovových ozdob a křížů na věžních báních se skutečně ukládají pamětní písemnosti, mohlo tak být i na Veveří.

Odtud byl krůček k historické povídce. Byla uveřejněna, jak uvádí Eichler, pod názvem Kostelíček na Veveří roku 1877 v kalendáři Posel Moravský a Slezský. Neznámý autor vytvořil romantickou fabuli o  stříbrných apoštolech uloupených knížetem Břetislavem spolu s ostatky sv. Vojtěcha v Hnězdně, kteří se pak dostali jako dar královny Konstancie do kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Pobídnuty templářskou intrikou chtěly tišnovské jeptišky sochy věnovat králi Václavu III. na vedení války v Polsku. Ten však měl být probodnut vrahem najatým od templářů, kteří se pak úskokem zmocnili apoštolů a ukryli je ve veverském podzemí.

Z historického hlediska jde tedy pouze o jeden z mnoha mýtů o templářích a pokladech, potažmo drahocenných sochách apoštolů (další varianta této pověsti vede mj. také do podzemí v Křtinách). Faktem však zůstává, že ještě v relativně nedávné době se po neznámých podzemních chodbách a tajemném pokladu pod hradem Veveří skutečně pátralo.

Doplňkové informace

O tom,jak všechno je jinak.

Historici jsou lidé,kteří píší o době,vkteré nežili a o osobách,které nikdy neviděli

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <blokquote> <ul> <ol> <li> <br> <p>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Kontrola, zdali jste člověkem či robotem.