Pravidla pro koncové odběratele

Templářské sklepy připravily pro své odběratele exkluzivní motivační program. Do odebraných kartonů vína z řady Komtur Ekko jsou vkládány kartičky s body. Výše bodového ohodnocení se liší dle druhu odebraného vína.

Dle druhu odebraného vína budou odběratelům přidělovány body v této výši:

Odebrané víno Počet bodů za 1 karton*
jakostní odrůdová 4
ročníková 6
jakostní známková (cuvée) 6
bariková 8
přívlastková 8
archivní 10

*Body jsou přiděleny za ucelený karton jednoho druhu vína nebo za karton, kde bude více druhů vín v rámci jedné řady (jakostní: např. - 3 ks VZ + 3 ks MP, ročníková: např. - 2 ks SVG + 2 ks TR + 2 ks CS... atd.)
(1 karton vína = 6 lahví 0,75 l nebo 1l)

Body doručené v odebraných kartonech vína Templářských sklepů mohou koncoví odběratelé shromažďovat až do výše bodové hodnoty vybraného dárku. Dárky lze vybírat v katalogu dárků. Následně je nutné ústřižky s body odpovídajícími bodové hodnotě vybraného dárku doručit spolu s vyplněnými kontaktními údaji a kódem vybraného dárku na:

Promo Planet, s.r.o., P.O. Box 38, 604 38 Brno

Ústřižek pro vyplnění kontaktních údajů a kódu vybraného dárku naleznete na každé kartičce s body.

Další informace můžete žádat na tel. č.: 518 362 628 - Templářské sklepy Čejkovice

Počet bodů převyšující bodovou hodnotu vybraného dárku bude evidován a uznán pro příští odběr dárku. Dárky Vám budou doručeny nejpozději do 2 měsíců od obdržení objednávky. Vyhrazujeme si právo náhrady zboží, které není k dispozici v daném období (z důvodu vyčerpání skladových zásob nebo zásahem vyšší moci). V takových případech dodáme odběrateli zboží srovnatelné kvality a druhu. Dále si vyhrazujeme právo některý typ zboží stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky.