Chvalkovice

Javascript is required to view this map.

Hra po stopách templářů byla k 31.12. 2012 ukončena!

GPS:N 50°24.871' E 15°58.436'

Templáři mohli ve Chvalkovicích obývat zdejší zámek (v té době jenom tvrz), což uvádějí mnozí historici, např. Karel Josef rytíř z Bienenberka, Joseph William Graf, Josef Edmund Horký a další. Poblíž zámku stojí kostel sv. Jiljí, který byl vystaven Berkem z Dubé. Je nutno připomenout, že celý rod pánů z Dubé patřil mezi přívržence templářů.

V kostele se nachází pozoruhodná památka – 83cm vysoký kámen podoby opatské mitry, bývalý klenbový svorník, který původně uzavíral klenutí nade dveřmi na jižní straně kostela. Do zdi kostela byl zasazen teprve v roce 1865. Je zdoben ornamentálním a zoomorfním reliéfem zobrazujícím dvouocasého lva, držícího v tlamě kříž a pod ním dubovou ratolest – znak Berků z Dubé. Kolem osmicípé pravidelné růžice je vytesán gotický nápis: ANNO DOMINI MILLESIMO TRECENTESIMO QUARTO, v překladu „léta Páně 1304“. Spekuluje se, že by mohl být důkazem pobytu templářů ve Chvalkovicích. Jistě to však nevíme.

Chvalkovice se poprvé zmiňují v roce 1350 v písemnostech pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Jako první historicky známý vlastník se uvádí Petr z Chvalkovic. Krátkou dobu zde žila i Božena Němcová, pro kterou se Chvalkovice staly inspirací zejména pro povídku Pan učitel.

Re: Chvalkovice

Pro ty, kdo si chcete prohlédnout ten zajímavý kámen: vstup do kostela umožní ochotná paní Zemánková, bydlí na faře.

flyingangel & medvědice

nález

Nalezeno 18.8. 9:25. Zbývá 27. Pěkné. Díky.