Javascript is required to view this map.

Kapesní průvodce po stopách templářů zeměmi Koruny české

V rámci tohoto cyklu Vám budeme přinášet každý týden jedno zajímavé místo, které je nějakým způsobem spjato s působením templářů na našem území. Těchto zastavení bude přibližně padesát, takže na konci našeho „kapesního průvodce“, kamkoliv se vydáte na výlet, jej můžete spojit i s malým templářským pozastavením.

Zveme Vás tedy na toulky přírodou, k procházkám po městech, k návštěvám památek nebo k příjemnému odpočinku ve sklípku - kde jinde začít než přímo u nás v Čejkovicích.

Podhradní Lhota – Rajnochovice

K Podhradní Lhotě (Rajnochovicím) se ohledně templářů váže pověst, která je zaznamenána v Zálhotském sborníku. V poutním kostele sv. Anny je oltář, kde ve skleněném příkrovu nad tabernáklem jsou vidět ze dřeva vyřezané postavy Ježíše, Panny Marie a sv. Anny, před nimiž klečí rytíř. Byl odedávna považován za templáře. Po roce 1312 zde byli templáři přepadeni a pobiti. Pouze jediný z nich se zachránil útěkem do kostela sv. Anny a jako poustevník u něho žil až do své smrti. Původní dřevěný kostelík sv. Anny byste zde už ale marně hledali.

Hradec nad Moravicí

Zmínku o templářích na Hradci u Opavy, jak se dřív město nazývalo, nacházíme v rukopisné knížce „Pamětní kniha obce Lesní Albrechtice“ napsané v roce 1927 místním rodákem Vojtěchem Kunzem. Podle zmínky v ní byli prvními majiteli Hradce u Opavy právě templáři, kteří tam přišli okolo roku 1118. Není známo, jak dlouho Hradec vlastnili, zdá se však, že po nich přešel majetek na panující královský český rod.

Plumlov

Hrad Plumlov byl vybudován pravděpodobně počátkem 2. poloviny 13. století. Předpokládá se, že to byl původně zeměpanský hrad, ale doklady k tomu ani k jeho založení nejsou. První zpráva o hradu je z roku 1320, kdy jej od opavského vévody Mikuláše II. kupuje král Jan Lucemburský. O Plumlovu jako o někdejším templářském sídle se dozvídáme ze Zprávy z Veveří napsané kolem roku 1739. Rozšířené jsou i lidové pověsti o templářích na Plumlově, kteří mohli po jistou dobu vlastnit hrad nebo majetky v podhradí.

Telč

V Telči mají pověsti o templářích velice silnou tradici. Říká se, že koncem 13. století založili vnitřní město, započali se stavbou hradeb, u Malé brány postavili hrad (tvrz), u horní brány mohutnou strážnou věž. Ta skutečně nese znaky templářských stavitelských dovedností. Templářům se dále připisuje i stavba kostelíku sv. Ducha, špitálu a malého hřbitova poblíž.

Starý Cimburk

Ve Zprávě o Veveří z roku 1739 se dozvídáme o jistém Bedřichu z Cimburka, bývalém templářském rytíři, který krátce po zrušení řádu v roce 1312 přestoupil k příbuznému řádu mečových rytířů z Livonska. Po zrušení templářského řádu byla pro bývalé rytíře jednou z možností dožít ve vybraných řádových domech. I na Moravě jistě alespoň jeden takový byl a Starý Cimburk u Trnávky se jeví jako nejpravděpodobnější.

Chvalkovice

Templáři mohli ve Chvalkovicích obývat zdejší zámek (v té době jenom tvrz), což uvádějí mnozí historici, např. Karel Josef rytíř z Bienenberka, Joseph William Graf, Josef Edmund Horký a další. Poblíž zámku stojí kostel sv. Jiljí, který byl vystaven Berkem z Dubé. Je nutno připomenout, že celý rod pánů z Dubé patřil mezi přívržence templářů.

Najdek – Nový Dvůr

Najdek je malá vesnice, část obce Lodhéřov v okrese Jindřichův Hradec. Nachází se asi 2 km na sever od Lodhéřova a je jedna z mála lokalit, u kterých se v souvislosti s templáři dochoval důkaz. Z listiny z roku 1297 se dozvídáme, že Oldřich II. z Hradce věnoval se souhlasem krále Václava II.

Uhříněves

Uhříněves je jednou z významných a nesporných českých templářských center, o čemž přímo svědčí dobové listiny z roků 1292 a 1295. Podle všeho přináležely k uhříněveskému panství i okolní vsi: Kolovraty, Lipany, Přestavlky, Tehovičky, Voděrady a Zděbrady. Po zrušení templářského řádu v roce 1312 připadla Uhříněves s příslušenstvím johanitům. Templářská komenda pravděpodobně stála v lokalitě u kostela sv. Vavřince. Statek byl mnohokrát přestavován a tak dnes svědčí o pobytu templářů jen nepatrné nálezy, např. sklepní klenby pod bývalou farou.

Vodochody

Vodochody (dnes Straškov-Vodochody) jsou s templáři spjaty zcela nepochybně. Svědčí o tom dvě listiny z roku 1294 a 1295 nyní uložené v Archivu Pražského hradu. Šlo o prodej řádového domu pražskému biskupovi Dobešovi z Bechyně, který učinil templářský mistr Ekko, komtur v Čejkovicích a Uhříněvsi, s bratřími domu od sv. Vavřince v Praze.

Rabštejn nad Střelou

Traduje se, že hrad Rabštejn nad Střelou byl rovněž majetkem templářů. Od nich ho pravděpodobně odkoupili páni z Pluhu, kteří potom odtud přejali přídomek z Rabštejna (Pluhové z Rabštejna). Dozvídáme se to z knihy Topografie Čech z 18. století od historika Jaroslava Schallera. Zřejmě tu už ale dříve byla vesnice a s ní i dřevěný či částečně kamenný hrad.

Syndikovat obsah