Soutěž o templářský poklad

Nálezce pokladu převzal výhru

V pátek večer 26. února se sešla v Templářských sklepech Čejkovice netradiční skupina nadšenců luštění a hádanek. Dobrodružná hra „Najdi Templářský poklad“ přilákala mnoho zájemců, kteří se ho pokoušeli najít už od podzimu minulého roku.

Templářský poklad nalezen!

Asi před hodinou objevil jeden z hledačů v buchlovských lesích templářský poklad!

Hledání templářského pokladu pokračuje

Netradiční dobrodružná hra, na jejímž konci čeká na nejúspěšnějšího hledače bájný templářský poklad překonala všechna očekávání! Ačkoli se koncem roku stala vyvrcholením úspěchu templářských vín, zaslané indicie luštilo několik tisíc lidí po celé republice, k objevení pokladu přes marné pokusy zatím nedošlo. Ten však nezůstane ukrytý navěky, došlo totiž k prodloužení termínu, do kdy je možné poklad objevit.

1.1.2010: Hledání pokračuje!

Do nového roku přejeme všem hledačům všechno nejlepší a také ten správný směr – vedoucí třeba až k pokladu. Děkujeme za přízeň a neuvěřitelný zájem o hledání templářského pokladu v již uplynulém roce. Přesto, že soutěž dle pravidel oficiálně skončila s posledním dnem roku 2009, rozhodli jsme se ji prodloužit a dát tak hledačům šanci templářský poklad skutečně najít.

Kalendáře jsou vyčerpány, poklad na své objevení stále čeká

Soutěž „Najdi templářský poklad“, která v Česku vzbudila hledačskou mánii stále pokračuje. Tisíce lidí po celé České i Slovenské republice si lámou hlavu nad tím, jak dešifrovat indicie a k pokladu se dostat.

POKLAD DOSUD NEBYL NALEZEN. Soutěž oficiálně končí až 31.12.2009, takže zapojit se do hledání mají možnost stále i noví soutěžící. Nadále můžou získat indicie vedoucí k pokladu, ačkoli s indiciemi již neobdrží templářské dárky – kalendáře. DOŠLO TOTIŽ K VYČERPÁNÍ TĚCHTO VEDLEJŠÍCH VÝHER.

Zpráva pro všechny hledače!

Milí hledači, níže shrnujeme zásadní body celé vaší pouti k pokladu. Chceme tak pomoci všem poctivým soutěžícím, kteří se zapojili do naší soutěže, mají k dispozici potřebné indicie a dosud si lámali hlavu s některými „oříšky“ naší soutěže. Zároveň tím odpovídáme na všechny dosavadní i možné potenciální dotazy k zaslaným indiciím.

Objevení templářského pokladu očekáváme v nejbližší době!

Nebývalý zájem o soutěž „Najdi templářský poklad“ potvrzuje, že i dnes existují nadšení hledači pokladů. Nejde pouze o tzv. profesionální hledače, ale i příznivce templářské historie, kteří přijali naše pozvání k netradičnímu dobrodružství.

Hledačská mánie v Česku! Všichni hledají templářský poklad

Dobové indicie pocházející z čejkovických sklepů se teď snaží rozluštit tisíce lidí po celé republice. Nejúspěšnější z nich přijde na to, kde je zakopaný bájný templářský poklad.

Templářský poklad, který je po celá staletí hledán na všech kontinentech světa, je nyní skutečně zakopaný někde v Česku. Stal se cílem netradiční dobrodružné soutěže „Najdi templářský poklad“.

Hledání začalo! Objevily se první indicie!

...vrátil jsem se, abych Ti svůj příběh pravdivě vyprávěti mohl, příběh stejně tak honosný a okázalý jako zatracovaný a znovuobjevený, příběh tajemstvím opředený.

FAQ

1. Mohu kapsle poslat všechny najednou (tedy všech 12 kapslí pro získání 1. i 2. indicie současně)? Pokud ano, stačí k tomu jeden odpovědní kupón?

Součástí hry a jejich pravidel je jednoznačně ZASÍLÁNÍ INDICIÍ POSTUPNĚ. Kapsle lze tedy zasílat pouze po šesti, spolu s JEDNÍM odpovědním kupónem, kde je zatržená POUZE JEDNA MOŽNOST.

Druhou indicii zašleme po obdržení zásilky s dalšími 6 kapslemi a odpovědním kupónem se zatržením možnosti „chci 2. indicii, 1. indicii již mám“ pouze té osobě, která již zaslala prvních 6 kapslí spolu s odpovědním kupónem a získala tak 1. indicii (je evidována v naší databázi, že již získala 1. indicii). Tzn. i v případě, že máte k dispozici více kapslí, je potřeba zaslat jeden odpovědní kupón s 6 kapslemi k 1. indicii a až poté, co Vám doručíme 1. indicii, je možné zaslat dalších 6 kapslí spolu s odpovědním kupónem, abychom Vám doručili 2. indicii. Zaslání 2. indicie je podmíněno vlastnictvím 1. indicie.

Na odpovědním kupónu je proto u 2., resp. u 3. indicie v popisu potvrzení, že již 1., resp. 2. indicii máte.

Má jít o dobrodružnou soutěž, snažili jsme se tedy její pravidla stanovit tak, aby se mohlo zapojit co nejvíce lidí a soutěž všem přinesla co nejvíce zážitků. Ačkoli poklad získá ten, kdo ho jako první nalezne, rádi bychom, aby možnost rozluštění indicií a tedy získání pokladu byla přístupná co největšímu okruhu soutěžících. Proto také indicie budeme zasílat v postupných dávkách.

2. Mohu poslat kapsle i bez odpovědního kupónu?

Kapsle přijímáme pouze spolu s řádně vyplněným odpovědním kupónem. Pokud ho však nemáte k dispozici – je součástí visačky na láhve, které jsou distribuovány do obchodů spolu s láhvemi vína, naleznete ho ke stažení na našich webových stránkách – v podsekci Pravidla.

Kapsle spolu s řádně vyplněným odpovědním kupónem (formulářem staženým z našich webových stránek, stejně jako kupónem z visačky na láhvi) pak zasílejte na naši adresu: PROMO PLANET, s.r.o., P.O.Box 38, 604 38 Brno, Česká republika.

3. Jak dlouho po zaslání kapslí s odpovědním kuponem mohu očekávat doručení indicie?

Indicie Vám zašleme nejpozdějí do jednoho měsíce od doručení Vaší zásilky s kapslemi a odpovědním kupónem na naši adresu. Pokud doba od zaslání Vaší zásilky přesáhla jeden měsíc a dosud Vám indicie nepřišla, kontaktujte nás.

4. Kdy bude soutěž zahájena a kdy skončí?

Soutěž „Najdi templářský poklad“ byla oficiálně spuštěna 1.10.2009 a bude ukončena 31.12.2009.

Počet vedlejších výher je však limitován.

Hlavní výhra je pouze jedna a může být nalezena kdykoli v průběhu soutěže. V případě, že bude poklad nalezen před 31.12.2009, nebude již možnost najít další poklad v rámci této soutěže. (Dohady o umístění templářského pokladu jsou však různé a samozřejmě je možné hledat, resp. najít jeden z dalších templářských pokladů, který je na soutěži nezávislý.)

5. Co se stane, pokud indicie vyluští více soutěžících současně, resp. více soutěžících nalezne poklad zároveň?

Poklad – hlavní výhra je pouze jedna a v případě, že na ni bude mít nárok více soutěžících, bude adekvátně rozdělena. Hlavní výhru je oprávněn získat ten, kdo rozluští indicie vedoucí k místu, kde je ukrytý poklad, a tento poklad jako první nalezne. Získání hlavní výhry je však podmíněno vlastnictvím obou povinných indicií (1. i 2. indicie) a jejich fyzickým doložením.

Indicie jsou zasílány pouze na základě přijetí odpovědního kupónu, tudíž pouze na jméno jedné osoby, tato osoba má nárok na získání pokladu. Na rozluštění indicie, která je určena pro danou osobu a bude vyluštěna jinou osobou nebude brán zřetel. Rozluštění indicie se vždy vztahuje k vlastnictví indicie, za řešitele indicie je tedy vždy považován ten, kdo indicii právem vlastní.

6. Součástí 2. indicie je také druhá vedlejší výhra – kniha Kronika zapomenutého templáře. O jakou jde knihu?

Jde o historický román Nadi Horákové (vydavatelství Akcent). Hlavním hrdinou je komtur Ekko, který je spojován se svou působností v Čejkovicích. Bližší informace o knize naleznete v sekci Výhry.

7. Mají šanci objevit poklad i soutěžící ze Slovenska? Nedojde k časovému zpoždění zásilek na Slovensko?

Soutěž je určena pro soutěžící z České republiky i ze Slovenska a objevit poklad mají šanci soutěžící z obou zemí. Pro všechny soutěžící platí, že musí poklad skutečně najít (na území ČR či SR). Polohu pokladu dešifrují na základě zaslaných indicií.

Indicie se zasílají v dávkách, pro ČR a SR zvlášť. V menších dávkách zasíláme i na Slovensko z ČR, tudíž může dojít ke zpoždění v rámci dnů. U prvních indicií ale opravdu dny nehrají rozhodující roli pro objevení pokladu. V případě větších dávek a při vystupňování soutěže, kdy již bude část soutěžících pokladu velice blízko, rozhodně zašleme indicie soutěžícím ze Slovenska přímo ze SR. Soutěžící z obou zemí tak zásilky s indiciemi obdrží ve stejný den a budou mít stejnou šanci se k pokladu dostat.

8. Mohu se do soutěže zapojit i z jiné země než ČR či SR?

Soutěž je určena pouze pro ČR a SR. V pravidlech je jednoznačně uvedeno, že soutěž se týká templářských vín distribuovaných do obchodů na území ČR a SR, soutěžící musí mít státní příslušnost ČR či SR a dále, že výhry rozhodně nebudou zasílány do zahraničí.

Milovníci templářského vína z Polska, Maďarska a dalších zemí se bohužel do této soutěže zapojit nemůžou. Přišli nám odpovědní kupóny s kapslemi i z těchto zemí, které bohužel nemůžeme do soutěže vzhledem k jednoznačným pravidlům zařadit.

9. Na webu soutěže www.templarskypoklad.cz se objevila sekce „První krok k pokladu“, která vyžaduje registrační údaje. Jak se do ní můžu dostat?

Na to, jak se do této sekce dostat bude muset přijít každý soutěžící sám. Sekce První krok k pokladu je součástí samotného hledání pokladu. Všechny jednotlivé kroky vedoucí k pokladu jsou součástí naší soutěže a s ní spojeného šifrování, luštění, hledání indicií apod. Sekce První krok k pokladu je tedy záměrně zahalena tajemstvím, do sekce se opravdu nedostane každý. Registrační údaje rozhodně nezasíláme na základě žádosti o jejich zaslání. Do sekce se dá zapojit pouze prostřednictvím soutěže, resp. zasláním požadovaného počtu zlatých kapslí, a i v tomto případě je potřeba zájmena bystrosti, aby se soutěžící do sekce dostal.

Více neprozradíme, dostat se přes první bránu na cestě k pokladu je již na samotných soutěžících.

10. Obdržel jsem první zásilku na základě zaslaných 6 zlatých kapslí. Zásilka obsahuje kalendář a dva dopisy. Nechybí v zásilce nápověda, jak se dostat k pokladu?

Určitě ne. První zásilky obsahují vše, co je potřeba.

Za prvních šest kapslí má přijít dárek v podobě kalendáře a indicie vedoucí k pokladu. Jde o dobrodružnou soutěž obestřenou tajemstvím, takže určitě nemůžeme radit, jak indicie dešifrovat a k pokladu se dostat. Jakkoli ale určitě platí, že v zásilce s kalendářem přišla i 1. indicie vedoucí k pokladu (která může mít jakoukoli formu a formát). Rozluštění indicií je již na Vás. Jste na správné cestě, pokračujte. Nezbývá než popřát hodně štěstí a invence!

Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, prosím kontaktujte nás na infotemplarskypoklad [dot] cz, rádi Vám Váš dotaz zodpovíme.

FAQ budeme na základě Vašich dotazů v průběhu soutěže dále doplňovat.

Syndikovat obsah