Symboly templářského řádu

Řehole

Zakládala se na řeholi kanovníků svatého Augustina s prvky řehole svatého Benedikta a cisterciáků. Byla upravena pro potřeby bojujících mnichů.

Heslo

„Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam.“

„Ne nám, Pane, ne nám, ale ku slávě Tvého jména!“

(Žalm Ps. 115,1; dle vyd. Kralického z r. 1613: „Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu svému dej čest, pro milosrdenství své a pro pravdu svou.“)

Erb

Dle erbovní knihy ze 13. století to byl gotický štít v polovině dělený s šarlatovým (jasně červeným v barvě krve) tlapatým křížem na bílém poli. Jelikož byl štít v polovině dělený, lze připustit i dvě různé řádové barvy: horní černá, dolní bílá.  Na pozdějších vyobrazeních se však z neznalosti používaly často kříže osmihroté – maltézské, sv. Lazara.

Právo nosit šarlatový kříž, zprvu ve tvaru kříže latinského či řeckého, na srdcích (na levém rameni pláště) dal templářům papež Evžen III. při své návštěvě Francie v roce 1147 při přípravě 2. křížové výpravy, kdy se po Velikonocích zúčastnil i zasedání kapituly francouzských templářů v jejich novém sídle vystavěném severně od Paříže: „…toto vítězné znamení jim poslouží jako štít a oni se nikdy neobrátí na útěk tváři v tvář nevěřícím.“ Na bílém plášti, kde bílá představovala čistotu (cudnost), se objevila vítězná šarlatová barva mučednické krve. Zbývající řádová barva – černá – pak představovala temný svět hříchu, který templáři nechali za sebou.

Válečný pokřik

Nejznámějším válečným pokřikem křižáků (nejen templářů) byl: „Vive Dieu, Saint Amour!“ (Ve jménu Boží lásky!). Ten nakonec přejali v obdobném zněni i muslimové. Templáři používali válečný pokřik i podle názvu svého praporce: „Beau Seant!“ (Buď ušlechtilý – skvělý!), případně i další, například: „Živí či mrtví, patříme Pánu!“, „Žijeme nebo zemřeme, jen tak budeme našeho Pána blahoslavení mučedníci!“ a další.

Patroni řádu

  • Bohorodička Panna Marie – hlavni patronka
  • Ježíš Kristus – patron „spolubojovník“
  • Sv. Bernard z Clairvaux – „otec“ řádu
  • sv. Vavřinec, sv. Jiří, sv. Martin, sv. Tobiáš – oblíbená patrocinia

Pečetě

Už na nejstarších templářských pečetích prvních listin v Jeruzalémě se objevují tlapatý kříž a svérázná figura dvou útočících rytířů na jednom koni s opisy Sigillum militum Templi či Sigillum militum Christi.

Například na velmistrovské řádové pečeti (bule) velmistra Bertranda de Blanchefort z roku 1168 jsou dva rytíři útočící na jednom koni (líc) a kupole jeruzalémského chrámu (rub). V opise je text „Sigillum militiae (avers) Christi de Templo (revers)“, tj. pečeť vojska – rytířů Kristových z Chrámu.

Dva rytíři na jednom koni symbolizovali chudobu zakladatelů řádu Huga z Payns a Godefroye ze Saint-Omer, kteří byli zpočátku tak chudí, že museli jezdit na jednom koni, a zároveň bojovou sounáležitost rytířů – připravenost obětovat se v boji pro druhého. Otevřená kupole jeruzalémského chrámu symbolizovala možnost proniknutí plamene Ducha svatého.

Další pečetě byly místně specifické pro různé provincie i komturie. Nejčastěji to byl templářský (tlapatý) kříž na gotickém štítě, např. na pečetích řádu u nás, v Akvitánii aj., jindy to byla trním korunována hlava Krista, např. na pečeti templářských velkopreceptorů v Němcích a Slávii (slovanských zemích) i jiné motivy.

Tlapatý kříž

Dobrý den, mám dotaz mohl by mi někdo prosím vysvětlit význam dnešního nošení tlapatého kříže na krku?

SYMBOL KŘÍŽE FUNGUJE I V DNEŠNÍ DOBĚ

Prastarý Keltský kříž s symbolikou spřízněností Bohů, Přírody, Člověka. Dává nádějí, ukazuje cestu a pomáha prekonávat překážky.

 

Původně měl kříž všechna čtyři ramena stejně dlouhá – to je tak zvaný řecký kříž..

Železný kříž je až po současnost symbol prusko-německého vojáka, byl určen králem jako vyznamenání za prokázanou chrabrost ve válkách osvobození. To mělo vést k silné osobní angažovanosti s duchem osvobozenecké války.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <blokquote> <ul> <ol> <li> <br> <p>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Kontrola, zdali jste člověkem či robotem.