Po stopách templářů

Pověsti, záhady i fakta dávné minulosti opět ožívají! Na území České republiky bylo ukryto celkem 50 schránek v místech spojených s řádem templářských rytířů. Zapoj se do hry Po stopách templářů a postupně odkrývej jejich tajemství.

Vítězka soutěže Templářský poklad pro každého se vydá do Izraele

Dne 6. ledna byla vítězce soutěže Templářský poklad pro každého, Radmile Panochové, předána hlavní výhra – dobrodružný zájezd po stopách templářů v hodnotě 50 000 Kč! Vítězka se vydá i se svým partnerem na cestu do Izraele, tehdejšího působiště templářských rytířů.

Po stopách templářů – 50 schránek nalezeno!

Není to tak dávno, co jsme spustili hru Po stopách templářů a už se objevil vytrvalý lovec, kterému se podařilo najít všech 50 schránek zařazených do hry. Kolik času mu hledání zabralo, jak se připravoval na lov a co mu zkřížilo cestu, se dozvíte v rozhovoru s Milanem – nejrychlejším nálezcem templářských schránek.

Výběr odměny

Tato stránka je nedostupná

Po stopách templářů - první nálezy

Od zahájení hry Po stopách templářů neuplnynul ještě ani den a již můžeme ohlásit první nálezy!

První úspěšný nález byl zaznamenán v 17:20 z Plumlova, další nálezce pak sice prvenství o hodinu zmeškal, zato však zaznamenal nálezů více, když odhalil schránky z DukovanTemplštejna.

Rakvice

GPS:N 48°52.079' E 16°48.982'

Rakvice jsou jednou z mála listinně potvrzených templářských vsí. Dokládá to první písemná zmínka o vsi - listina z roku 1248, ve které syn korutanského knížete Oldřich ze Spanheimu daruje „templářům usazeným v Čejkovicích pro spásu duše své i duší svých předků čtyři statky v Rakvicích“. Ze zprávy se už bohužel nedozvídáme víc o postavení Rakvic v templářském panství. V určitém období zde mohla být i templářská komenda, a to tehdy, když v blízkých Čejkovicích byl klášter (konvent).

Templštejn

GPS:N 49°5.629' E 16°13.999'

Hrad Templštejn je nepochybnou templářskou památkou. Dokládají to tři dochované listiny: z roku 1298, 1301 a 1303. Od kdy templáři Templštejn vlastnili, nevíme. Ani nevíme, zda hrad založili, či jej vybudovali na místě staršího (třeba jen dřevěného) hrádku. Komenda byla na Templštejn z blízkých Jamolic přemístěna někdy po vybudování kamenného hradu v poslední čtvrtině 13. století.

Veveří

GPS:N 49°15.368' E 16°27.648'

Předchůdcem hradu na Veveří byl zeměpanský dvorec u románského farního kostelíka Nanebevzetí Panny Marie. Hrad pravděpodobně vznikl ve 2. polovině 11. století. Teoretických možností osazení templářů na hradě je více. Hrad mohl templářům patřit, jak uvádí Hoferova Zpráva o Veveří; mohl je zde jako posádku osadit král Přemysl Otakar II. a nakonec jim mohl hrad i postoupit; nebo jim mohla patřit část hradu, protože měl v té době dvě části.

Čejkovice

GPS:N 48°54.222' E 16°56.767'

Templářští rytíři přišli do Čejkovic ve 30. letech 13. století, přičemž první písemná zmínka o jejich působení je z roku 1248. S působením templářů v Čejkovicích je neodvratně spojena osoba bratra Ekka, který byl nejdříve komturem, posléze správcem celé provincie. Postupně vytvořil z Čejkovic reprezentativní centrum templářských majetků v celém Českém království a v rakouském vévodství.

Velehrad

GPS:N 49°6.309' E 17°23.688'

Z Ilustrované kroniky Čech z poloviny 19. století se dozvídáme, že templářům náležely i pozemky při hranici Velehradu. Velehrad byl původně cisterciácký klášter (první na Moravě), založený někdy před rokem 1205 moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem. Musíme připomenout, že cisterciáci byli templářům „nejbližšími bratry“ a je více než pravděpodobné, že část svého kláštera poskytli na určitou dobu templářům v nejedné lokalitě v ČR. To mohlo platit i v případě Velehradu.

Liptál

GPS:N 49°17.482' E 17°55.540'

Při transakci mezi templáři a Vokem z Kravař podle listiny z roku 1308 si templáři ponechali území „zdéli i zšíře“ norimberského lánu po obou březích říčky Rokytenky až k řece Bečvě. Do vsetínského panství templářů tedy patřilo i dnešní město Liptál. Předpokládá se, že zde mohla stát dokonce i templářská tvrz. K nedalekému vrchu Vartovna jihozápadně od Liptálu se váže i pověst o pokladu.

Syndikovat obsah