Templářské sklepy

Ve středověku vzniklo v evropských zemích několik rytířských řádů, jejichž posláním byl boj proti pohanům a šíření křesťanské víry. Některé jsou činné dodnes, i když jejich náplň už v průběhu staletí doznala jistých změn, jiné zanikly, a to zejména v důsledku závisti a nepřízně panovníků. Mezi ty již neexistující patří tajemný řád Templářů, po nichž zůstala řada památek i na našem území – například na jižní Moravě v Čejkovicích, kde nám zanechali unikátní sklepení vybudované pro skladování vína. Čeká tu na vás jeho prohlídka spojená se zajímavou přednáškou o historii řádu, zdejším vinařství a samozřejmě i s nezbytnou degustací různých druhů vín.

Výroba alkoholických nápojů ovšem nebyla tím, co Templáře ve středověku proslavilo v celé Evropě. Mocný řád, jehož celý název zněl Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu, vznikl kolem roku 1118 po první křížové výpravě do Svaté země. Jeho členové měli především za povinnost zajistit bezpečnost poutníků cestujících do dobytého Jeruzaléma a účastnili se bojů proti nevěřícím. Chudobou vyplývající z uvedeného názvu řádu však netrpěli. Spíše naopak, bohatli totiž z přepravy poutníků, majetku křižáků a peněz mezi Evropou a Palestinou a vytvořili efektivní bankovní systém. Jejich „pobočky“ jako první například umožňovaly uložit si peníze v evropském městě a vyzvednout třeba v Jeruzalémě a fungovaly také jako směnárny. Po zániku jeruzalémského království a ztrátě samotného Svatého města roku 1244 se Templáři stáhli zpět do Francie a nadále už se věnovali pouze bankovnictví.

Bohatství, moc a nezávislost řádu byla trnem v oku evropských panovníků. Je skutečností, že hromadění majetku jaksi neodpovídalo templářské řeholi přikazující spíše prostý a skromný způsob života, prostý světských radovánek a neřestí. Člen řádu nesměl vlastnit nic jiného než svůj meč a dva jezdci na jednom koni znázornění na pečeti řádu symbolizují chudobu a službu. Tento rozpor ovšem nemohl být dostatečný důvodem ke zrušení řádu, a tak bylo nutné najít silnější záminku. To nebylo tak těžké, protože řád uzavřený ostatnímu světu obestírala řada pověstí a legend. Toho využil francouzský král Filip IV. Sličný, jemuž se zachtělo nezměrného řádového majetku. Obvinil Templáře z kacířství, pořádání magických rituálů, sodomie a dalších nemravností a požadoval na papeži, aby je exkomunikoval z církve a řád zrušil. Tak se také nakonec stalo a 13. října 1307 bylo zatčeno asi 5 000 rytířů i s jejich velmistrem. Mimochodem, tento den byl pátek a pravděpodobně od té doby je pátek třináctého považován za smolný den. Použití útrpného práva pak zlomilo odpor vězňů a většina z nich se přiznala ke skutkům, které nejspíše nikdy neprovedli. A když velmistr Jacques de Molay nakonec vzal své přiznání zpět, byl v Paříži veřejně upálen. Před svou smrtí ovšem stačil ještě proklít papeže i francouzského panovníka, a to zřejmě úspěšně, neboť ho o moc déle nepřežili. Podle jedné z legend dokonce řád zcela nezanikl a část Templářů založila tajnou společnost, z niž se později vyvinuli svobodní zednáři.

V českých zemích řád působil od roku 1232. Kromě Prahy měl svá sídla například v Brně, Blatné, Vsetíně nebo v Čejkovicích, kde často pobýval komtur Ekko. Už ve třicátých letech 13. století si tu Templáři vybudovali gotickou tvrz a na přelomu 13. a 14. století odtud jejich představený řídil komendy, tedy jakési pobočky, ležící v Čechách, na Moravě i v Rakousku. Důvodem byla strategická poloha obce ležící v blízkosti obchodních cest a tehdejší hranice s Uhrami a Rakouskem. A svou roli mohla sehrát i skutečnost, že zdejší krajina je přímo ideální k pěstování vinné révy. Víno řeholníci samozřejmě potřebovali k sakrálním účelům, ale s jeho konzumací se údajně nijak neupejpali ani mimo mše a pochopitelně s ním i obchodovali.

Víno ale Templáři potřebovali někde skladovat a tak spolu s čejkovickou tvrzí vznikl i komplex rozsáhlých sklepů, který tehdy neměl na našem území obdoby. Podle pověsti dokonce vedlo z tvrze 24 km dlouhé sklepení až do městečka Skalica, jímž procházela Jantarová stezka. Dnes je přístupných asi 650 m podzemních chodeb. Nejspíše vás udiví svými rozměry, neboť jejich „projektanti“ museli myslet na to, aby pod zemí mohl projet vůz plně naložený zbožím i s ozbrojeným doprovodem na koni. A víno je pod zemí uloženo i dnes – přes 500 000 litrů vín tu v dubových sudech skladuje firma pojmenovaná jak jinak než Templářské sklepy, která roku 1992 navázala na činnost prvního zdejšího vinařského družstva založeného za první republiky. Hrozny odebírá ze tří různých vinařských oblastí a tak může nabídnout vína všeho druhu – jakostní odrůdová, přívlastková, ročníková, archivní, ledová či slámová...

Prohlídku téměř osm století starých sklepů vám v Čejkovicích okoření podrobným výkladem o osudech rytířů templu a určitě zbude trochu času i na povídání o vzácné knize Proces proti templářům vydanou Vatikánským tajným archivem. Vyšla v nákladu pouhých 800 kusů a obsahuje záznamy protokolů vedených s vyslýchanými templáři a také větu papeže Klimenta V., z níž vyplývá, že nařčení rytířů byla neoprávněná. V podzemí budete moci také ochutnat několik druhů vín a pokud budete mít chuť, můžete v průzkumu zdejší nabídky pokračovat ve stylové vinárně.

Doplňkové informace

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <blokquote> <ul> <ol> <li> <br> <p>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Kontrola, zdali jste člověkem či robotem.