Rytierske rády na Blízkom východe

Vznik rytierskych rádov je úzko spätý s križiackymi výpravami do Svätej zeme. Pôvodnou myšlienkou týchto rehoľných spoločenstiev bola ochrana a starostlivosť o pútnikov.

Rády sa čoskoro transformovali na elitné jednotky, ktoré sa stali významným vojenským faktorom v dejinách križiackych výprav. Najstarší rytiersky rád založili po prvej križiackej výprave francúzski šľachtici pod vedením Huga de Payens po roku 1118. Jeho pomenovanie bolo odvodené od hlavného sídla stojaceho na mieste bývalého Šalamúnovho chrámu v Jeruzaleme. Rádové pravidlá boli prijaté na koncile v Troyes v roku 1129. Vychádzali predovšetkým z Augustínovej regule, ale zároveň obsahovali aj cisterciánske prvky poukazujúce na vplyv sv. Bernarda z Clairvaux pri ich tvorbe. Poslanie rádu ďalej definoval v roku 1139 pápež Inocent II., ktorý podriadil templárov priamo Petrovmu stolcu. Tým pádom bol rád zo strany svetskej moci takmer nedotknuteľný, oslobodený od platenia akýchkoľvek daní a zároveň mohol dane sám vyberať.

Templári – Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonici Hierosalemitanis

Hlavným cieľom templárov bola ochrana pútnikov vo Svätej zemi a boj proti neveriacim. Templári skladali tri tradičné rehoľné sľuby (chudoba, čistota, poslušnosť) a navyše štvrtý sľub, ktorým sa zaväzovali, že budú ochraňovať pútnikov.

Rehoľné spoločenstvo sa skladalo z rytierov, ktorí nosili biely plášť s červeným krížom symbolizujúcim mučeníctvo. Spočiatku sa mohol stať rytierom každý slobodný muž, neskôr však už len člen šľachtickej rodiny. Ďalšími členmi boli seržanti, deliaci sa na vojakov tvoriacich ľahkú jazdu a pomocný obslužný personál (kováči a pod.) nosiaci hnedý plášť. Duchovnú správu v ráde mali na starosti kňazi, resp. kapláni spoznateľní podľa zeleného plášťa. Najnižší stupeň v hierarchii predstavovali panoši plniaci úlohu pomocných vojenských síl s čiernym plášťom.

Templársky rád poznal aj ďalšie osobitné formy členstva napr. milites ad terminum – rytieri, ktorí vstupovali len na určitý čas do rehole, turkopolus – kresťanskí žoldnieri (turkopolieri), fratres ad succurendum – osoby vstupujúce do rádu na smrteľnej posteli kvôli spáse svojej duše, donates – členovia, ktorí vstúpili do rehole v starobe aj so svojím majetkom, čo možno chápať ako akúsi formu dôchodkového zabezpečenia, či tzv. confratres – podporovatelia a sponzori rádu, ktorí ťažili zo svojho kontaktu s uznávaným rytierskym spoločenstvom. Na čele rádu stál volený veľmajster. Ďalšími poprednými predstaviteľmi rádu boli veľkokomtúr majúci na starosti rádový poklad a obranu, veľkomaršal zodpovedajúci za vojenskú oblasť, veľkošpitálnik spravujúci charitatívnu činnosť rádu, trapier – vrchný logista, či tressler plniaci funkciu pokladníka.

Templári začali rýchlo získavať majetky roztrúsené po celej Európe, ktoré slúžili na pokrytie ich vojenských výdavkov. Rád prispel k rozvoju bankovníctva. Pútnikovi mohli vystaviť potvrdenie o prevzatí peňazí – akýsi šek a ten si ich potom mohol vybrať u templárov vo Svätej zemi. Templárske domy slúžili ako pokladnice, resp. trezory. V parížskom sídle templárov bola uložená francúzska kráľovská pokladnica. Z rádu sa stala nadnárodná organizácia pôsobiaca okrem vojenstva aj v mnohých iných oblastiach, disponujúca značným majetkom a vplyvom.

Rytieri sa v zámorí podieľali na väčšine bojov s moslimami do roku 1291, kedy padlo mesto Akkon. Rád potom presunul svoje hlavné sídlo na Cyprus a následne do Francúzska. Neúspechy v zámorí, povestné bohatstvo a údajná arogancia templárov mali za následok neobľúbenosť a nedôveru voči rádu. V roku 1307 to využil francúzsky kráľ Filip IV. Pekný. Templárov dal pozatýkať a obvinil ich z kacírstva a sodomie. Filip chcel takto získať veľký majetok rádu a zbaviť sa tak svojich dlhov. V nasledujúcich inkvizičných procesoch kráľ rôznymi úskokmi a nátlakom dosiahol, že pápež Klement V. templárov na koncile vo Vienne v roku 1312 zrušil. Posledný veľmajster Jacques de Molay bol v roku 1314 v Paríži upálený.

Doplňkové informace

viem jedno že ten rad žil v

viem jedno že ten rad žil v roku okolo 500 až 1000 boli to dobry stražcovia a verim že žiju aj dodones

|

2011-08-24_11-23-32 -> 92e6df27889a653c755b155dd7ffe90a :: 687cf0f8e6245bcd4e631db763a http://templari.cz/?687cf0f8e6245bcd4e631db763a,

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <blokquote> <ul> <ol> <li> <br> <p>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Kontrola, zdali jste člověkem či robotem.