Tajemný poklad templářů

S poklady jsou vždy spojená tajemství, báje o jejich obsahu a umístění, stejně jako tajuplné historky lovců pokladů o jejich hledání. Jeden z nejzáhadnějších pokladů, kolem kterého se již po celá staletí traduje mnoho pověstí je poklad templářských rytířů – templářský poklad.

Samotný řád templářských rytířů je již celá staletí obklopen mýty a tajemstvím. Templáři patřili k nejmocnějším církevním řádům středověku. Byli nejenom bravurní válečníci, oddaní obránci křesťanství, ale vynikali také v bankovnictví, stavitelství a řemeslnictví. Dle pověsti je jim dokonce připisována role strážců největších tajemství naší civilizace – Svatého grálu a Archy úmluvy.

Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu

Templářský řád, celým názvem „Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu“ vznikl na základě úspěchu první křížové výpravy v letech 1118 - 1119 n.l., založilo ho devět francouzských rytířů. Jeho členové měli především povinnost zajistit bezpečnost poutníků cestujících do dobytého Jeruzaléma a účastnili se bojů proti nevěřícím. Panovník Jeruzaléma jim jako sídlo věnoval ruiny Herodova chrámu a mešitu Kubbat as-Sachrá, kde stál kdysi Šalamounův chrám. Zde se měla dle legend nacházet i Archa úmluvy.

„Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriamu – „Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu zjednej slávu“ se stalo jejich heslem. Ve znaku měli dva rytíře sedící na koni symbolizující chudobu a službu.

Tradují se historky o tom, že byl rychlý vzestup působnosti a bohatství templářů spojen s nálezem kamene mudrců, díky kterému byli schopni přeměnit železo na zlato a který jim přinesl věčnou slávu a bohatství.

Historicky doložené jsou však finanční transakce templářů, kdy přepravovali z Evropy do Palestiny peníze a majetek křižáků, a z těchto obchodů pak rychle zbohatli. Rozvinuli dobře fungující bankovní systém, který brzy začali využívat i evropští panovníci a šlechta. Postupně se jejich působnost rozrostla po celé Evropě, a to nejenom ve vojenském, ale i duchovním, politickém a finančním duchu.

V čele řádu stál Velmistr, jemuž byl podřízen zástupce a jemu pak Maršál a Velitel. Řád byl rozdělen na provincie a velitelství. Komendy (velitelství) byly rozesety po celé Evropě včetně Čech a Moravy, které s Rakouskem tvořily jednu provincii.

Nešťastný pátek třináctého

Templáři zaznamenali rychlý vzestup, neskutečnou moc a bohatství stejně jako náhlý pád. Moc a bohatství řádu samozřejmě mělo negativní ohlas u světských panovníků. Řád uzavřený před okolním světem obklopovalo mnoho tajemství a dohadů, kterých využil francouzský král Filip IV. Sličný k obviněním z kacířství, neúcty k svátosti oltářní a  ze sodomie.

Pod tíhou dluhů, které u templářů měl, i vidinou zisku jejich bohatství zainteresoval Filip IV. do boje vůči templářům papeže Klementa V , a tak bylo v pátek 13. října 1307 zahájeno rozsáhlé zatýkání templářů ve Francii. Bylo zatčeno asi 5 000 rytířů i s jejich velmistrem Jacquem de Molay. Od té doby je pátek třináctého považován za nešťastný.

Samotné procesy trvaly celkem sedm let, během nichž řada templářů odvolala svá prvotní přiznání, což pro ně znamenalo rozsudek smrti. Po oficiálním zrušení řádu v roce 1312 byla většina zbylých templářů propuštěna na svobodu. Velmistr a tři další představení řádu byli odsouzeni k doživotnímu vězení. Velmistr Jacques de Molay a velkopreceptor Normandie Geoffroy de Charnay však znovu popřeli svá obvinění a ještě týž večer byli na králův příkaz veřejně upáleni.

Templářští rytíři zřejmě věděli o plánovaném útoku na jejich řád, proto uschovali a odvezli mnoho svých cenností do bezpečí, dosud se dohaduje o tom, kam.

Zatýkání templářů proběhlo v širokém měřítku ve Francii, oproti tomu v dalších zemích, zejména ve Španělsku, Německu a Anglii nezaznamenalo velkou odezvu. Většina templářů tedy mohla přijít do jiných rytířských řádů. Předpokládá se, že dále působili na Pyrenejském poloostrově, dokonce se mohli následovníci templářů účastnit i objevení Ameriky. Dle některých teorií se templáři stali později i zakladateli dalšího tajného bratrstva – svobodných zednářů.

Processus contra Templarios

„Processus contra Templarios“ – „Proces proti templářům“ je název unikátního svazku dokumentů z Vatikánského tajného archivu, který obsahuje faksimilie záznamů pořízených během výslechů templářských rytířů v letech 1308 až 1311.

Kromě faksimilie záznamů pořízených během výslechů templářských rytířů obsahuje kniha kritickou edici týchž dokumentů s poznámkovým, rukou psaným aparátem dodatků a poznatků papeže, tzv. Chinonský pergamen z roku 1308, o jehož existenci se ještě donedávna nevědělo. Stejně jako záhadný templářský poklad byl i tento významný dokument skryt po celá staletí, až byl v roce 2001 objeven v archivech Vatikánu. Dokládá, že již v roce 1314 papež Klement V templáře tajně omilostnil.

Mimořádná publikace Proces proti templářům, která vyšla v přísně limitovaném nákladu osmi set kusů, z nichž poslední vlastní sám papež, je od loňského roku i na Moravě.

Na historii a odkazy templářů se snaží navázat vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice a vzácnou knihu s pořadovým číslem 427 zakoupilo do Čejkovic.

Templářské víno z Čejkovic

Čejkovice jsou s templáři nerozlučně spjati, stejně jako s vínem. Ačkoli nebyly jedinou doloženou komendou v českých zemích, unikátní čejkovické sklepení vybudované pro skladování vína je v Česku jedinou dodnes zachovalou templářskou památkou zásadního významu. Další je již pouhá zřícenina hradu Templštejn u Jamolic na Znojemsku.

Do Čejkovic přišli Templáři ve 30. letech 13. století, přičemž první písemná zmínka o jejich působení je z roku 1248. Postavili zde tvrz, z níž se zachovala čtyřhranná věž. Řád měl své kameníky a stavitele, které sem přivezl z Itálie, aby využil jejich umění a znalostí. V té době tu také sídlil známý komtur Ekko, jehož osobní pečetě se zachovaly na několika listinách. Společně se stavbou templářské tvrze začala i výstavba rozsáhlých vinných sklepů, které neměly na našem území obdoby. Zároveň začíná i nová epocha pěstování vinné révy v oblasti Čejkovic a okolních obcí.

Templáři na čejkovické tvrzi působili asi 70 let. S příchodem tajemného řádu templářských rytířů je dodnes spojena historie firmy Templářské sklepy Čejkovice, která stále vyrábí v historických sklepech vynikající víno.

Při návštěvě Čejkovic vás tak čeká prohlídka jedinečných templářských sklepů se zajímavou přednáškou nejen o historii templářského řádu, ale i zdejšího vinařství a samozřejmě i s nezbytnou degustací různých druhů vín.

Samotné templářské sklepy ještě zdaleka neodhalily všechna svá tajemství. Dnes je přístupných asi 650 m podzemních chodeb, jedna z nich vede až do Čejkovického zámku. Labyrint sklepů je již nyní rozsáhlý, předpokládá se však, že část chodeb byla zavalena a celý původní komplex nebyl dosud odkryt. Podle pověsti dokonce vedlo z tvrze 24 km dlouhé sklepení až do městečka Skalica, jímž procházela Jantarová stezka.

V souvislosti s nedávnou rekonstrukcí prostor Templářských sklepů Čejkovice, kdy se mj. zasahovalo do spodních částí chodeb, se objevila další zvěst o templářském pokladu. Při stavebních úpravách měl být nalezen tajemný svazek pergamenů, který by mohl vést až k bájnému templářskému pokladu.

„Je možné, že jde o podvrh“ komentuje informaci s tajuplným úsměvem na rtech Mgr. Lukáš Lukáš, obchodní a marketingový ředitel Templářských sklepů Čejkovice. „Stejně tak však věřím, že legenda templářských rytířů, s kterou se dnes a denně v našich sklepech setkávám, může v blízké budoucnosti ožít u mnoha příznivců templářských rytířů a lidí s duší lovců pokladů a templářský poklad bude skutečně nalezen“ dodává jedním dechem.

Templářský hrad Templštejn

Na rozdíl od Čejkovic, kde je odkaz templářů patrný takřka na každém kroku, hrad Templštejn již templáře připomíná pouze zbytky původního hradu a zastřenou bájí o zakopaném templářském pokladu.

První zmínky o hradu Templštejn pochází z roku 1281. Z té doby pochází zmínka o komturu Dětřichovi, který zde měl sídlo. Po zrušení řádu byl hrad Templštejn pouze byl malým bezvěžovým hradem. Templštejn zanikl v 16. století kvůli požáru, i přes četné pokusy o jeho znovuvýstavbu se hrad nikdy neobnovil. Od roku 1625 je uváděn jako pustý hrad.

Na hradě však údajně dodnes někteří potkávají přízraky mrtvých templářů střežících poklad. Dle pověsti byla součástí hradu i hluboká studna, kde měl být poklad zakopaný.

Doplňkové informace

Inu soutěž byla vybrána

Inu soutěž byla vybrána zajímavě. Já osobně uořednostňuji víno našich vinařů z Moravy , tedy i Templářských sklepů. Ženě jsem soutěž rozmlouval, nedala si říci, po měsíci dostala kalendář a od té doby nic. Inu soutěž buď jen na oko, nebo pro vyvoleného ?

Pane Sprinzi, já jsem dostala

Pane Sprinzi, já jsem dostala první indícii teprve včera a začala jsem se těšit na pokračování, ale vaše nařčení, že soutěž je jen "na oko" mi trochu vzalo náladu a probudilo červíka pochybností. No uvidíme! Jinak s vámi souhlasím, že templářské víno se dá pít. Dávám si 1-2 sklenky denně, manžel jiné nekupuje.

Dobrý den, včera mi přišla

Dobrý den, včera mi přišla druhá indicie i s dárkem - knížkou, takže soutěž určitě není na oko. Já osobně za nejlepší naše víno považuji právě z Templářských sklepů, které mi moc chutná, a do soutěže jsem se vlastně přihlásila i kvůli manželovi, který má o Templářích úžasný přehled, protože ho jejich historie zajímá a taky kvůli krásným dárkům. A i když si myslím, že už vím, kde se asi poklad ukrývá, když ho nevyhraju, taky se nic nestane, jejich víno budu vesele popíjet dál. A organizátorům posílám velký dík za zpestření předvánočního času a přeji krásné Vánoce! Fojtíková V.

Re: Tajemný poklad templářů

 .Templáři měli hodně tajností o kterých svět nevěděl.Upalovalo se za názor že země je kulatá a Templáři věděli že je kulatá.Rytíři kteří hádku prohráli založili vlastni bratrstvo ČERNÉ BRATRSTVO . z Templářu se stal nejsilnější a nejmoudřejsí  stát v Evropě.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <blokquote> <ul> <ol> <li> <br> <p>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Kontrola, zdali jste člověkem či robotem.