autor Martin Hanuš

Templársky rád vo svetle nových objavov

Pergamen z Chinonu o procese s templármi

Predstavitelia Tajného vatikánskeho archívu zverejnili na tlačovej konferencii 25. októbra 2007 verejnosti dielo Procesuss contra templarios. Nákladnú knihu tvoria faximilne vydané súdne akty z procesu s rádom templárov. Medzi reprodukované originály pergamenov bola zaradená aj novoobjavená pozoruhodná listina, ktorá mení pohľad na rýchly a nepredvídaný zánik rádu.

Rytierske rády na Blízkom východe

Vznik rytierskych rádov je úzko spätý s križiackymi výpravami do Svätej zeme. Pôvodnou myšlienkou týchto rehoľných spoločenstiev bola ochrana a starostlivosť o pútnikov.